Áldott lelkek szövetsége

Áldott lelkek Szövetsége

Megújult a lelkek Szövetsége

Megvalósult, áldott őseink törekvése

Hírt hoztunk a teremtés csodájáról

Leckét kaptunk a letért út hibáiról

Történelmünk viharos korszakai elcsitultak

Leszületet lelkek, tapasztalatai megnyilvánultak

Elég volt a vándorlásból és kalandokból

Értelmetlen szenvedésből, háborúkból

Látják a lelkek a vészhelyzetet,

Szenvedő, haldokló, természetet

Egó a szabad akarattal visszaélt

Kiélte a pénzutáni éhséget

Már nincs idő a tétovázó töprengésre

Lelkek leszületnek, de nem a szenvedésre

Az újkor aranyszínek összessége

Szeretet és békesség az eredménye

Elhozza a becsület és tisztesség világát

Az emberek Istenbe vetett bizalmát

Arany korszak áldott lelkek szövetsége

És így áldást hoz majd minden népre.

Botond Ferenc